Wednesday, June 18, 2014

THÔNG BÁO

Công ty Synergy Việt Nam xin trân trọng thông báo với những trường hợp chưa nhận Ipad, anh/chị vui lòng mang CMT hoặc thẻ thành viên đến công ty để nhận Ipad

* Tại khu vực phía bắc:
Ms. Phạm Hiền 043 5562535 (ext 402)

* Tại khu vực phía nam:
Mr. Thắng 090 370 4699

Vui lòng liên hệ trước khi đến.

Trân trọng,
Synergy Việt Nam