Monday, November 12, 2012

THÔNG BÁO:(V/v: THAY ĐỔI GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO)


Kính gửi: Anh/Chị Thành Viên


Công ty Synergy Việt Nam trân trọng thông báo tới anh chị thành viên về việc thay đổi bác sĩ đào tạo thứ 7, ngày 24/11/2012.

Chủ đề: Gốc tự do và phương pháp làm chậm quá trình lão hóa
do Th.s – Bs Nguyễn Lê – Thượng tá giảng viên học viện quân y thuyết trình

 tại VP Tầng 5, Số 27, Tổ 41, Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

Trân trọng cảm ơn,

Synergy Việt Nam

KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH BỐC THĂM MAY MẮN THÁNG 10/2012Công ty Synergy Việt Nam chúc mừng Anh/Chị thành viên đã đạt giải thưởng Promotion tháng 10/2012
Thành viên kích hoạt mới 1 TC & 3 TC:

Giải thưởng:

05 Giải ba: Mỗi giải 01 Áo Mưa Synergy

- PHAM THI VAN
- NGUYEN THI BICH DIEP
- DOANH THI HONG
- VANG A KIM
- TRANG A KHU

05 Giải nhì: Mỗi giải 01 túi gồm 05 sản phẩm Chlorophyll 02 oz  

- SONG A KHUA
- PHAM VAN THAO
- TRUONG THI MAI XUAN
- PHAM QUANG LAM
- CHU THI THU PHUONG

05 Giải nhất: Mỗi giải 01 Hộp Canxi 

- NGUYEN VAN CHUNG
- LAM HOAI KHUNG
- NGUYEN THI UYEN
- NGUYEN THI TUYET MINH
- NGUYEN NGOC TIEN

 Bảo trợ thành viên kích hoạt mới 1 TC & 3 TC:

05 Giải ba: Mỗi giải 01 Áo mưa Synergy

- SONG A SENH
- NGUYEN THI PHUOC
- TRAN THI KIM HUONG
- PHAM HUU DUNG
- NGUYEN THE THO

04 Giải nhì: Mỗi giải 01 Hộp Canxi 

- PHAM THI BACH HUONG
- TRAN TRUNG DUNG
- DAO THI CO
- PHAM QUOC TUAN

01 Giải nhất: 01 Hộp NUTRI FIBER

- NGUYEN THE TU 


Năng Động 140 CV & Nâng Cấp 200 CV:

- VU THI THAI HA
- PHAM VAN HUNG
- VU PHONG

Giải thưởng:

Giải nhất: 01 Hộp MAX PRO

Giải nhì: 01 Hộp NUTRI FIBER

Giải ba: 01 Hộp CANXIDANH SÁCH TOP 3 BẢO TRỢ NHIỀU THÀNH VIÊN KÍCH HOẠT NHẤT THÁNG 10/2012Công ty Synergy Việt Nam chúc mừng Top 3 Bảo trợ nhiều thành viên kích hoạt mới nhất:

1.     SONG A SENH: 92

2.     TRANG A KHAI: 19

3.     NGUYEN THI KIM LOAN: 12

Giải thưởng

 Giải nhất: 01 Vali Synergy cùng sản phẩm rửa mặt cleansing gel

Giải nhì: 01 Hộp canxi

Giải ba: 01 Hộp canxi

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KÍCH HOẠT MỚI 3 TC THÁNG 10/2012

STT
TÊN THÀNH VIÊN
KÍCH HOẠT T/C
1
NGUYEN THI HIEN
3
2
 NGUYEN VAN MANH
3
3
LE THI THANH HUONG
3
4
VU THI HIEN
3
5
NGUYEN THI LOAN
3
6
NGUYEN THI LAN
3
7
NGUYEN THI LAN
3
8
PHAM QUOC LUONG
3
9
NGUYEN THI LIEN
3
10
MAI THI OANH
3
11
NGUYEN THUY LINH
3
12
PHAM TUAN ANH
3
13
PHAN VAN THE
3
14
PHAM VAN TUY
3
15
NGUYEN TRONG DAI
3
16
NGUYEN THI THU
3
17
PHAN VAN THANH
3
18
NGUYEN HUU KHAI
3
19
NGUYEN DINH HOA
3
20
NGUYEN DINH VINH
3
21
LE THI KIM CHI
3
22
 BUI THI BICH NGOC
3
23
QUYNH, HO NGOC
3
24
HUYNH NGOC LONG
3
25
TRAN TRUNG DUNG
3
26
NGUYEN HUU SY
3
27
DINH THI HUE
3
28
NGUYEN THI THUONG
3
29
PHAN THI VAN
3
30
LUU BICH NGOC
3
31
TRAN THI HUYEN
3
32
DO THI RU
3
33
NGUYEN THI BAU
3
34
THANH, NGUYEN XUAN
3
35
NGUYEN THI ANH TUYET
3
36
TRAN THI KIM HUONG
3
37
SONG THI CA
3
38
HOANG THI VU
3
39
 VU VIET HIEN
3
40
QUOC, TRAN DINH
3
41
PHAM THANH HAI
3
42
SONG  Y TENH
3
43
PHAM VAN THAO
3
44
SONG  A DONG
3
45
BUI  THI DANH
3
46
DOANH  THI HONG
3
47
SONG  A DU
3
48
NGUYEN THI THUY DUNG
3
49
NGUY BUU DANH
3
50
LE THIEU KHANH
3
51
SONG A KIM
3
52
SONG Y LO
3
53
SONG  Y MY
3
54
SONG  Y LA
3
55
SONG  A LU
3
56
SONG  Y SA
3
57
MUA A LI
3
58
MUA  Y DO
3
59
TRANG  A KHU
3
60
TRANG  A MAY
3
61
TRANG A TU
3
62
TRANG  A MINH
3
63
MUA A CHA
3
64
MUA  Y LA
3
65
MUA  Y LAN
3
66
MUA  Y LOAN
3
67
MUA  Y LY
3
68
MUA  A SONG
3
69
MUA  A KHUA
3
70
SONG  A LINH
3
71
SONG A HO
3
72
SONG  A MUA
3
73
SONG  A HUNG
3
74
SONG  A KHU
3
75
PANG  A LU
3
76
PANG  THI NU
3
77
PANG  Y LY
3
78
DOANH  THI THUY
3
79
DOANH  THI LE
3
80
DOANH  THI HOA
3
81
TRAN  VAN HUNG
3
82
TRAN  VAN MINH
3
83
DUONG TUAN HUNG
3
84
DUONG  TUAN DUNG
3
85
DUONG  TUAN TRUNG
3
86
TRAN  VAN KHOA
3
87
HUYNH  KIM LAN
3
88
HUYNH  KIM HUE
3
89
HUYNH  MINH MAN
3
90
HUYNH  TRUNG MINH
3
91
TRAN  MINH TUNG
3
92
PHAM  TUAN KHANH
3
93
PHAM  TUAN DUNG
3
94
PHAM  TUAN LONG
3
95
PHAM TUAN HUNG
3
96
MAI  THI HOA
3
97
TRAN VAN MINH
3
98
TRAN  VAN HAO
3
99
CAO VAN TUAN
3
100
CAO  VAN TRUNG
3
101
HUYNH THI VONG
3
102
HUYNH  THI HUE
3
103
TRAN  VAN KHIEM
3
104
TRAN  VAN TU
3
105
QUACH VAN HOA
3
106
QUACH VAN AN
3
107
QUACH HUY HUNG
3
108
PHAM VAN NHI
3
109
QUACH THI HUE
3
110
SONG A MINH
3
111
SONG A KHUA
3
112
SONG  Y LA
3
113
PANG  A DU
3
114
VONG THI SO
3
115
VONG  THI HO
3
116
SONG  THI HUA
3
117
SONG  A NHA
3
118
TRANG  Y HOA
3
119
TRANG A LO
3
120
TRANG A LAO
3
121
TRANG Y SU
3
122
TRANG  Y SOA
3
123
TRANG Y LIEN
3
124
TRANG  Y MUA
3
125
TRANG A MANG
3
126
 PHAM ANH QUOC
3
127
DAO THI LAN HUONG
3
128
NGUYEN THI THUNG
3
129
TRANG  A VANG
3
130
TRANG A KHIEM
3
131
TRANG  THI LUA
3
132
TRANG THI SUA
3
133
PANG A DU
3
134
PANG A MINH
3
135
PANG A LONG
3
136
PANG  THI SO
3
137
PANG THI LUA
3
138
PANG THI LAN
3
139
VONG A SENH
3
140
VONG A DENH
3
141
VONG  Y DO
3
142
VONG  Y LY
3
143
MUA  A KIM
3
144
VONG  THI LA
3
145
NGUYEN THI DAO
3
146
NGUYEN NGOC TIEN
3
147
 PHAM HUNG CUONG
3
148
VU THI NGOC LAN
3
149
LE THANH DAT
3
150
NGUYEN THI HANG
3
151
TRAN TRI HUNG
3
152
TRAN THI THANH DUNG
3
153
BUI THI THAO
3
154
TRAN VAN LONG
3
155
QUACH YEN CHANH
3
156
LE THI THINH
3
157
LE THI NHUNG
3
158
TRAN THI BICH LIEU
3
159
SUNG A CHIA
3
160
TRANG  THI LO
3
161
SUNG A KHA
3
162
VANG  THI LY
3
163
VANG  Y VONG
3
164
VANG  THI HUA
3
165
SUNG  Y KHANG
3
166
TRANG  THI LIEN
3
167
TRANG  A SU
3
168
TRANG  A KHAM
3
169
TRANG  Y LOAN
3
170
TRANG Y HOA
3
171
VONG THI LY
3
172
VONG  A SU
3
173
LINH, NGUYEN NGOC
3
174
VANG A KIM
3
175
MUA  A CHAU
3
176
MUA  A SANH
3
177
MUA A SINH
3
178
MUA A LONG
3
179
HOAI KHUNG, LAM
3
180
NGUYEN THUY LINH
3
181
LE THI BA
3
182
NGUYEN THI KIM PHUONG
3
183
NGUYEN THI NHU BINH
3
184
HUYNH LE THAO YEN
3
185
NGUYEN VAN SON
3
186
PHAM THANH HAI AU
3
187
LE HONG SON
3
188
VAN CUONG, TRUONG
3
189
NGUYEN THI MY HANH
3
190
TRAN THI MY TRINH
3