Thursday, January 12, 2012

CÔNG TY TNHH SYNERGY VIỆT NAM THÔNG BÁO

1. Nhằm hỗ trợ các Thành viên trong việc hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2011, đề nghị các anh chị Thành viên gửi các thông tin theo yêu cầu dưới đây tới phòng Chăm sóc khách hàng Công ty Synergy:
- Họ tên, mã số thành viên
- Mã số thuế thu nhập cá nhân
- Số Chứng minh thư nhân dân, nơi cấp, ngày cấp
Hạn nộp: trước 17h ngày 04/02/2012
Khi nhận được các thông tin trên, Công ty sẽ phát hành biên lai thuế ghi rõ số thuế đã nộp cho từng Thành viên, sau đó Thành viên sẽ tự làm các thủ tục quyết toán và hoàn thuế tại cơ quan thuế theo qui định của pháp luật.
2. Theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân, trong năm 2012 nếu anh chị không có mã số thuế thu nhập cá nhân, công ty sẽ tự động tạm giữ lại 20% tổng số hoa hồng trong tháng của các anh chị để nộp thuế vào ngân sách nhà nước.
Trường hợp Thành viên chưa có mã số thuế, vui lòng hoàn tất thủ tục và bổ sung hồ sơ gửi về phòng chăm sóc khách hàng.
Xin trân trọng thông báo và cảm ơn sự hợp tác của các anh chị!
Hà Nội, ngày 12/01/2011