Thursday, July 22, 2010

Quy Chế và Thủ Tục của Synergy

Các Anh/Chị thành viên Synergy thân mến,

Trong thời gian gần đây có một số sự việc khiến Ban Lãnh Đạo tập đoàn thực sự lưu tâm, chúng tôi thấy cần thiết phải nhắc lại một vài quy định chính của Synergy như sau:
• Một khi Thành viên nhóm đã ký kết với Synergy, nếu Anh/ Chị muốn từ bỏ vị trí hiện tại để có một vị trí mới thì trước hết Anh/ Chị phải dừng hoạt động trong ít nhất sáu tháng. Trong khoảng thời gian đó, Thành viên nhóm tuyệt đối không được tham gia vào bất cứ hoạt động kinh doanh nào của Synergy (tuyển dụng, tổ chức hội thảo, v.v…)
• Tiếp cận các Thành viên nhóm hiện tại của Synergy nhằm mục đích tuyển dụng và mời họ tham gia một nhóm khác được coi là bảo trợ chéo. Bảo trợ chéo là hành vi bị nghiêm cấm hoàn toàn.
• Sản phẩm phải được bán bằng hoặc cao hơn giá bán buôn. Hành vi bán phá giá (Giá bán ra thấp hơn giá bán buôn) bị nghiêm cấm.
Tất cả các hành vi kể trên đều không được phép. Nếu Công ty phát hiện có bất cứ hành vi nào tương tự chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý (kể cả chấm dứt hợp đồng)

Synergy WorldWide cam kết duy trì một sân chơi bình đẳng cho tất cả các Thành viên nhóm. Để đảm bảo giữ vững lập trường này, chúng tôi sẽ thực thi các chính sách nêu trên một cách triệt để.

Friday, July 16, 2010

THÔNG BÁO / ANNOUNCEMENT

Nhằm tạo điều kiện giúp Anh/Chị phân phối viên phát triển thị trường, mở rộng hệ thống tại các tỉnh, thành phố trên cả nước thông qua việc tổ chức các chương trình hội thảo về sản phẩm, cơ hội kinh doanh, công ty TNHH Synergy Việt Nam thông báo:

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI THẢO

Khi có nhu cầu tổ chức hội thảo về sản phẩm, cơ hội kinh doanh Synergy tại các tỉnh, thành phố trên cả nước và cần các giấy tờ liên quan (giấy phép bán hàng đa cấp, giấy chứng nhận sản phẩm, giấy giới thiệu…) để làm việc với các cơ quan hữu trách như: Sở Y tế, Sở công thương…Thành viên thực hiện theo quy trình sau:

1. Thông báo tối thiểu trước 01 (một) tuần về thời gian/ địa điểm tổ chức/ số lượng người dự kiến tham dự/ nội dung của buổi hội thảo…cho bộ phận phát triển kinh doanh-công ty Synergy Việt Nam. Hình thức thông báo:
- Qua email: tranhuongthao84@yahoo.com/ hangocl@synergyworldwide.com
- Qua điện thoại: 090.497.8798 (Ms. Trần Hương Thảo)
2. Sau khi tiếp nhận thông tin, chậm nhất sau 01 (một) ngày, bộ phận phát triển kinh doanh sẽ thông báo ngày/ giờ cụ thể để thành viên có thể đến văn phòng nhận bộ giấy tờ pháp lý của công ty bao gồm:
- Giấy phép kinh doanh đa cấp (công chứng)
- Giấy chứng nhận sản phẩm Chlorophyll Plus – Mistica – Proargi-9 Plus (công chứng)
- Giấy giới thiệu (theo mẫu có đóng dấu công ty)
3. Trong trường hợp thành viên ở tỉnh xa không thể tới văn phòng, công ty sẽ cấp bộ giấy tờ pháp lý cho tuyến trên hoặc người đứng đầu các hệ thống.
4. Thành viên nhận bộ giấy tờ pháp lý của công ty phải ký biên nhận và cam kết sử dụng đúng mục đích.

----------------------------

In order to support the team member who wants to develop and expand the system in other provinces through the organizing the workshop on products, business opportunities, Synergy Vietnam announce:

SEMINAR ORGANIZING REGISTRATION PROCESS

When wishing to organize workshops on Synergy’s product and business opportunity in the provinces and needed the relevant document (MLM license, product certification, letter of introduction ...) to work with other concerned agencies such as Department of Health, Department of Industrial and Commercial ... Members shall comply with the following:

1. Report to Business Development Department at least one weeks about the time / venue / number of people expected to attend / content of the seminar ... Report by:
- Via email: tranhuongthao84@yahoo.com / hangocl@synergyworldwide.com
- By phone: 090.497.8798 (Ms. Tran Huong Thao)
2. After receiving information, at least after one day, business development department will announce the specific date / time to the members so they can come to the office and receive the legal papers of the company include:
- Multi-level business license (notarized)
- Certificate of Product Plus Chlorophyll - Mistica - Proargi-9 Plus (notarized)
- A letter of introduction (with company stamp)
3. In the case of members in the province cannot come to the office, the company will provide legal documents for their upline or the head of the system.
4. Members received the legal papers of the company must sign a receipt and a commitment to use its intended purpose.

Wednesday, July 7, 2010

LỊCH ĐÀO TẠO SẢN PHẨM / PRODUCT TRAINING SCHEDULE

Công ty TNHH Synergy Việt Nam trân trọng kính mời các Anh/Chị thành viên tới tham dự chương trình đào tạo giới thiệu về bộ sản phẩm V3: Chlorophyll Plus – Mistica – Proargi-9 Plus.

Hà Nội:
- Địa điểm: - Salon 2 – Tầng 3 – Khách sạn Hacinco
- 110 Thái Thịnh – Q.Đống Đa – Hà Nội
- Thời gian: - Ngày 10 tháng 7 năm 2010
- Ca 1: 9h00 – 11h00
- Ca 2: 14h00 – 16h00 (nội dung giống ca 1)
TP. Hồ Chí Minh:
- Địa điểm: - Phòng King – Lầu 3 – Khách sạn Kim Đô
- 133 Nguyễn Huệ – Q.1 – TP. Hồ Chí Minh
- Thời gian: - Ngày 11 tháng 7 năm 2010
- Ca 1: 9h00 – 11h00
- Ca 2: 14h00 – 16h00 (nội dung giống ca 1)
Người thuyết trình:
- Bà Jenny Chen Chia Ling – Quốc tịch Singapore
- Giám Đốc Marketing – Synergy Singapore
- M.S in Food and Nutrition, North Dakota State University, USA
Trân trọng cám ơn!

Lưu ý: Thành viên phải đeo thẻ thành viên Synergy khi tham dự chương trình.

_________________________________________________________________


Please be informed that Synergy Vietnam Company is organizing the product training course for the Team members with schedule as follows:

Hà Nội:
- Location: - Salon 2 – Floor 3 – Hacinco Hotel
- 110 Thái Thịnh – Đống Đa District – Hà Nội
- Time: - 10th July 2010
- Shift 1: 9h00 – 11h00
- Shift 2: 14h00 – 16h00 (same content as shift 1)
Hồ Chí Minh City:
- Location: - King room – Floor 3 – Kim Đô Hotel
- 133 Nguyễn Huệ – District 1 – Hồ Chí Minh city
- Time: - 11th July 2010
- Shift 1: 9h00 – 11h00
- Shift 2: 14h00 – 16h00 (same content as shift 1)
Presentor:
- Mrs. Jenny Chen Chia Ling
- Marketing Director – Synergy Singapore
- M.S in Food and Nutrition, North Dakota State University, USA
Note:All team member must wear Synergy card when attending the training.