Thursday, July 22, 2010

Quy Chế và Thủ Tục của Synergy

Các Anh/Chị thành viên Synergy thân mến,

Trong thời gian gần đây có một số sự việc khiến Ban Lãnh Đạo tập đoàn thực sự lưu tâm, chúng tôi thấy cần thiết phải nhắc lại một vài quy định chính của Synergy như sau:
• Một khi Thành viên nhóm đã ký kết với Synergy, nếu Anh/ Chị muốn từ bỏ vị trí hiện tại để có một vị trí mới thì trước hết Anh/ Chị phải dừng hoạt động trong ít nhất sáu tháng. Trong khoảng thời gian đó, Thành viên nhóm tuyệt đối không được tham gia vào bất cứ hoạt động kinh doanh nào của Synergy (tuyển dụng, tổ chức hội thảo, v.v…)
• Tiếp cận các Thành viên nhóm hiện tại của Synergy nhằm mục đích tuyển dụng và mời họ tham gia một nhóm khác được coi là bảo trợ chéo. Bảo trợ chéo là hành vi bị nghiêm cấm hoàn toàn.
• Sản phẩm phải được bán bằng hoặc cao hơn giá bán buôn. Hành vi bán phá giá (Giá bán ra thấp hơn giá bán buôn) bị nghiêm cấm.
Tất cả các hành vi kể trên đều không được phép. Nếu Công ty phát hiện có bất cứ hành vi nào tương tự chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý (kể cả chấm dứt hợp đồng)

Synergy WorldWide cam kết duy trì một sân chơi bình đẳng cho tất cả các Thành viên nhóm. Để đảm bảo giữ vững lập trường này, chúng tôi sẽ thực thi các chính sách nêu trên một cách triệt để.