Tuesday, April 21, 2015

THÔNG BÁO: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

To: Synergy Vietnam Leaders/ Members

First of all, we would like to thank all of you for your efforts to build up Synergy Vietnam for the past six years. 
Unfortunately our application of MLM license was rejected in April, as a result, we are very sorry to announce that  Synergy Vietnam will cease its business with immediate effect.  All of products purchased in April 2015 should be returned to the company for 100% price refund by latest end of May 2015.  Others products returned will be treated as the current law stipulated in Decree 42/2014/ ND - CP on management of multilevel sales activities.
Yours faithfully,
Dan Norman
President
Synergy Worldwide Inc 


Kính gửi: Anh chị Thủ Lĩnh/Thành viên Synergy Việt Nam

Trước hết chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị về những nỗ lực đóng góp xây dựng Synergy Việt nam trong suốt 6 năm vừa qua.
Chúng tôi rất lấy làm tiếc thông báo Synergy Việt Nam sẽ chấm dứt hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt Nam do hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty đã bị từ chối trong tháng 4 và có hiệu lực ngay lập tức. Công ty sẽ thanh toán 100% giá trị các đơn hàng đã mua trong tháng 4/2015 và trả lại công ty muộn nhất vào cuối tháng 5/2015, những đơn hàng trả lại khác sẽ được áp dụng theo quy định hiện hành của nghị định 42/2014/ ND – CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Trân trọng thông báo,
Dan Norman
Chủ tịch tập đoàn
Synergy Worldwide Inc