Monday, October 1, 2012

THÔNG BÁO CHẠY SÀNG LỌC HỆ THỐNG THÀNH VIÊN (4/2012 - 9/2012)


Công ty Synergy Việt Nam xin thông báo sẽ tiến hành chạy hệ thống cho giai đoạn 6 tháng chuyển đổi tư cách Thành viên từ tháng 4/2012 – tháng 9/2012. Các trường hợp không năng động đủ 160CV trong giai đoạn 6 tháng này sẽ được chuyển đổi từ Tư cách Thành viên sang Khách  hàng ưu tiên. Tuy nhiên công ty sẽ gia hạn cho các trường hợp bị chuyển đổi trong giai đoạn này có thể bảo lưu Tư cách Thành viên theo yêu cầu. Các trường hợp muốn bảo lưu tư cách Thành viên sẽ phải mua bù 160 CV cho giai đoạn 6 tháng (Tháng 4 –Tháng 9)  và thông báo cho Phòng Dịch vụ khách hàng Công ty Synergy Việt Nam trước ngày 31/10/2012.
Các Anh/chị vui lòng liên lạc với Phòng Dịch vụ khách hàng để biết thêm chi tiết!
Điện thoại: 04-35562525/0
Địa chỉ:  Số 27 tổ 41 phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà nội.
Trân trọng,
Synergy Việt Nam

Ghi chú: Khách hàng ưu tiên sẽ được mua hàng với giá Thành viên, không có quyền bảo trợ và hưởng hoa hồng. Toàn bộ số CV khách hàng ưu tiên mua sẽ được tính vào TC1 của người bảo trợ.