Monday, October 22, 2012

CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CẤP 200 CV (01/10/2012-20/10/2012)SỐ BỐC THĂM
TÊN THÀNH VIÊN
1
NGUYEN HAI NAM
2
PHAM VAN HUNG
3
NGUYEN THI LIEN
4
NGUYEN THI HONG XUYEN
5
VU THI HOAI THU
6
TRINH THI THEU
7
NGUYEN THI MAI
8
LE THI QUYEN
9
VU DINH THONG
10
HOANG THI  BICH
11
NGUYEN CHI TRUNG
12
NGUYEN DUNG
13
TRAN THI NGA
14
LIEU HAI BANG
15
DUONG HAI SON
16
NGUYEN HONG NHUNG
17
HO THI CUC
18
DUONG THI HANG
19
NGUYEN VAN DUNG
20
VU LINH SON
21
LE THI HIEN