Monday, October 15, 2012

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHẬN 01 HỘP CANXI THEO CHƯƠNG TRÌNH PROMOTION THÁNG 09/2012


STT
TÊN THÀNH VIÊN
1
TRAN THI DUC
2
NGUYEN THI HONG MINH
3
DO THI THU
4
BUI THI TUYET
5
NGUYEN THI HAI YEN
6
NGUYEN HUNG DUNG
7
PHAM HUU DUNG
8
HAN THI TUYET
9
NGUYEN THI HUYEN TRANG
10
PHAM VAN HAI
11
HA THI BICH NGOC
12
NGO TO OANH
13
VU BA KHANH TRINH
14
DOAN THI HUONG LIEN
15
NGUYEN THE THO
16
DANG THI NGUYET
17
LUONG THI THANH THUY
18
NGUYEN THI KIM NHUNG
19
DO VAN KHOA
20
LE VAN VIET
21
PHAN THI KIM LUONG
22
LAM THI MINH PHUC