Tuesday, October 23, 2012

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỦ TIÊU CHUẨN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH BỐC THĂM MAY MẮN THÁNG 10/2012

CHƯƠNG TRÌNH NĂNG ĐỘNG 140 CV (01/10/2012-20/10/2012)


SỐ BỐC THĂM
TÊN THÀNH VIÊN
NĂNG ĐỘNG (CV)
1
HOANG NGOC
800
2
VU THI THAI HA
510
3
NGUYEN THUY NHAN
325
4
DO THI HUONG
300
5
NGUYEN THI KIM HUONG
220
6
TRAN THI CAM VAN
220
7
TRAN HONG HAI
200
8
PHAM HONG PHONG
190
9
VU THI HONG MAI
185
10
NONG THI KIM
175
11
LUONG NGOC QUANG
175
12
VU PHONG
160
13
NGUYEN HONG LAN
155
14
NGUYEN CONG DAT
150
15
NGUYEN THI MINH HONG
150
16
NGUYEN THE THO
140
17
TRAN THI LY
140
18
PHAM VAN HAI
140
19
NGUYEN THI THANH
140
20
TRAN VAN HAO
140
21
PHAM THANH HA
140
22
CHU CAM THUY
140
23
NGUYEN THI KHANG
140
24
PHUNG THI THANH HUYEN
140
25
TRAN THI THU HA
140
26
PHI THI HONG MINH
140
27
MAI THI BICH VAN
140
28
PHUNG QUANG VINH
140
29
NGUYEN VAN DIEP
140
30
MAI VAN CUONG
140
31
LUU THE CUONG
140
32
LUU THUY MUI
140
33
NGUYEN THI MAI
140
34
BUI THI LAN
140
35
NGUYEN VAN DUAN
140
36
NGUYEN DUC LONG
140
37
BUI THI KHAP
140
38
PHAM THI LEN
140