Wednesday, October 24, 2012

THÔNG BÁO CỦA NGÂN HÀNG HSBC VỀ VẤN ĐỀ TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN TẠI HSBCHệ thống của Ngân hàng sẽ tiến hành kiểm tra tài khoản của Thành viên mỗi 2 tháng. Các khách hàng không có các giao dịch chuyển trả lương, hoa hồng trong 2 tháng liên tiếp sẽ được tự động chuyển thành khách hàng thông thường.

Khách hàng sử dụng tài khoản thông thường sẽ được áp dụng biểu phí chuẩn của khách hàng cá nhân. Phí duy trì tài khoản là 200,000 VNĐ nếu số dư trung bình hàng tháng của tài khoản thấp hơn 3,000,000 VNĐ.

Ngoài ra, tài khoản không có giao dịch trong 06 tháng sẽ được chuyển về trạng thái Tài Khoản Không Hoạt Động và được áp dụng phí duy trì Tài Khoản Không Hoạt Động (50,000 VNĐ).

Tài khoản không giao dịch trong vòng 12 tháng sẽ được chuyển về trạng thái Tài Khoản Không Giao Dịch. Phí duy trì Tài Khoản Không Giao Dịch là 200,000 VNĐ.

Các phí, điều kiện và điều khoản trên được quy định tại Biểu Phí Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân .