Thursday, May 23, 2013

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐẠT DANH HIỆU MỚI TỪ THÁNG 1 – THÁNG 4/2013

Apr

Tên Thành Viên
Danh Hiệu
Nguyen Thi Thuan
Team Leader
Nguyen Thi Hong Minh
Team Leader
Bui Thi Tuyet
Team Leader
Le Lan Huong
Team Leader
Du Manh Tuan
Team Leader
Phung Quang Vinh
Gold
Nguyen Thi Ngoc Lan
Silver
Nguyen Thi Kim Nhung
Silver
Duong Hai Son
Silver
Phung Sy Tinh
Silver
Vo Van Thanh
Silver
Pham Huu Dung
Bronze
Do Thi Kim Lien
Bronze
Dang Mai Huong
Bronze
Pham Thu Huyen
Bronze
Le Thuy Dung
Bronze
Vuong Thi Hien
Bronze
Dang Thanh Hai
Star
Le Trong Cuong
Star
Quang Van Khanh
Star
Dao Truong San
Star
Nguyen Thi Thu Huong
Star
Phan Van Phe
Star
Do Mai Linh
Star
Huynh Vu Nhu Lien
Star
Tran Thi Bich Thuan
Star
Vu Thi Hieu
Star
Chu Duc Huy
Star
Dang Van Khiem
Star
Huynh Thai Dinh
Star
Luu Hoang Long
Star
Hoang Vuong Long
Star
Vuong Thi Oanh
Star
Nguyen Minh Tuan
Star
Nguyen Thi Hoa
Star
Pham Van Tu
Star
Hoang Thi Tuat
Star
Le Phuong Thao
Star
Nguyen Thi Nhung
Star
Le Luu Loan
Star
Do Xuan Nam
Star
Nguyen Hoang Thuy Tien
Star
Tran Thi Thu Nga
Star
Khuc Thuy Duong
Star
Nguyen Xuan Hung
Star
Nguyễn Văn Cường
Star
Ngo Thi Bich Hang
Star
Tran Thanh Nam
Star


March
Tên Thành Viên
Danh Hiệu
Nguyen Chien Thang
Team Manager
Nguyen Thi Hao
Team Leader
Nguyen Tuan Huy
Team Leader
Nguyen Duc Tuan
Team Leader
Trinh Thi Thuy
Team Leader
Trinh Thi May
Gold
Phung Van Tung
Silver
Nguyen Thi Thanh Yen
Silver
Trinh Van Thinh
Silver
Nguyen Nhu Hung
Silver
Le Dinh Tai
Silver
Vo Thi Nguyet
Silver
Nguyen Hong Ky
Bronze
Phung Sy Thang
Bronze
Nguyen Thi Thanh Thuy
Bronze
Nguyen Van Thanh
Bronze
Phung Sy Tinh
Bronze
Ngo To Oanh
Bronze
Luong Anh Duc
Bronze
Nguyen Thi Yen Phuong
Bronze
Le Thi Lien
Bronze
Nguyen Thi Thanh Xuan
Bronze
Vu Thi Diem
Bronze
Nguyen Huu Phuoc
Bronze
Chu Thi Hat
Bronze
Nguyen Thi Gai
Bronze
Nguyen Thi Minh Hue
Star
Pham Van Hy
Star
Le Thi Hong Duyen
Star
Tran Thanh Huong
Star
Pham Van Hau
Star
Dao Thi Nhi
Star
Pham Tuan Binh
Star
Pham Van Tu
Star
Vu Kim Thu
Star
Pham Van Phuong
Star
Nguyen Ngoc Huy Liem
Star
Ho Bao Ngoc
Star
Nguyen Thanh Hieu
Star
Vu Thi Lieu
Star
Nguyen Thi Nhan
Star
Nguyen Qaung Trung
Star
Lam Thi Ngoan
Star
Pham Thi Ninh
Star
Ly Van Nghiem
Star
Cao Thi To
Star
Do Thi Luyen
Star
Pham Thanh Hai Au
Star
Ha Tuan Dung
Star
Cao Minh Tam
Star
Ybra Nie
Star
Y Weh Nie
Star
Nguyen Minh Thai
Star
Y Bloi Bya
Star
Huynh Thi Hong
Star
Nguyen Cong Binh
Star
Cao Ngoc Chi
Star
Hoang Hai Hung
Star
Do Thi Hue
Star
Ybra Nie
Star
Tran Vu Quang
Star
Do Hien Sang
Star
Pham Thi Luong
Star
Nguyen Thuy Phuong
Star
Nguyen Thi Thong
Star
Trinh Van Ba
Star
Dang Thi Hao
Star
Dang Thi Do
Star
Hoang Xuan Loi
Star
Trinh Van Huy
Star
Nguyen Xuan Vuong
Star
Trinh Van Hung
Star
Nguyen Thi Kim Oanh
Star
Nguyen Chinh Son
Star
Trinh Van Diem
Star
Nguyen Chinh Dung
Star
Trinh Thi Phuong Mai
Star
Ha Thi Bach Nhu
Star
Nguyen Thi Hien
Star
Nguyen Tien Dung
Star
Tong Van Tuan
Star
Hoang Thai Son
Star
Nguyen Cong Quyet
Star
Pham Anh Tue
Star
Ly Kim Chi
Star
Nguyen Thi Phuong
Star
Le Dinh Thinh
Star
Pham Tung Lam
Star
Hoang  Thi Loan
Star
Hoang Thi Kim Anh
Star


February

Tên Thành Viên
Danh Hiệu
Huynh Manh Hung
Team Director
Huynh Le Tich
Team Manager
Huynh Manh  Huy
Team Manager
Pham Tuan Nga
Team Manager
Pham Thi Minh Nguyet
Team Manager
Nguyen Thi Dung
Team Leader
Pham Quang Nghia
Team Leader
Huynh Thi Le Minh
Team Leader
Trinh Thi Theu
Team Leader
Nguyen Duc Tuan
Gold
Nguyen Thi Hang
Silver
Pham Duc Dung
Silver
Vu Thi Hoa
Silver
Pham Duc Thanh
Silver
Le Van Tai
Silver
Nguyen Thi Loan
Bronze
Nguyen The Van
Bronze
Le Van Can
Bronze
Tran Thi Duong
Bronze
Nguyen Thi Hoa
Bronze
Nguyen Thi Tuyet
Bronze
Le Thi Ngoc Loan
Bronze
Vuong Thi Ngoc Thanh
Bronze
Pham Hai Long
Bronze
Tran Chi Hung
Bronze
Tran Hoang Hai
Bronze
Tran Hoang Mai
Bronze
Nguyen Thi Ly
Star
Tran Phuong Anh
Star
Dao Duy Anh
Star
Chu Thi Thu Hang
Star
Le Thi Phu Huong
Star
Nguyen Thi Khanh Ha
Star
Pham Thi Loan
Star
Nguyen Thi Thanh Xuan
Star
Nguyen Hung Tuan
Star
Bui Tri Dung
Star
Vu Thi Diem
Star
Nguyen Huu Phuoc
Star
Le Thi Kim Dung
Star
Trinh Xuan Chien
Star
Tran Thien Thien
Star
Le Van Hai
Star
Nguyen Thi Thanh
Star
Kieu Doan Chau
Star
Nguyen Thi Minh
Star
Pham Van Thiem
Star
Nguyen Thi Thuy Linh
Star
Nguyen Thi Phuong
Star
Tran Thi Hai Ha
Star
Pham Van Tinh
Star
Lu Trong Binh
Star
Nguyen Huu Duc
Star
Duong Minh Khanh
Star
Tang Thi Lua
Star
Vu Trong Truong
Star
Nguyen Thanh Tho
Star
Nguyen Thi Oanh
Star
Pham Duc Tam
Star
Chu Thi Hat
Star
Nguyen Thi Gai
Star
Nguyen Trung Thanh
Star
Ho Anh
Star
Nguyen Huu Tri
Star
Nguyen Phuong Ha
Star
Luu Cong Ngo
Star
Huynh Anh Tan
Star
Huynh Bach Nga
Star
Do Thi Kim Lien
Star
Dinh Thi Lieu
Star

January

Tên Thành Viên
Danh Hiệu
Doan Thi Huong Lien
Team Leader
Nguyen Duc Long
Team Leader
Huynh Thi Hai
Silver
Trinh Thi Lung
Silver
Duong Van Tang
Silver
Nguyen Hong Hanh
Silver
Nguyen Hong Nhung
Silver
Pham Van Hai
Silver
Vu Ba Khanh Trinh
Silver
Le Lan Huong
Silver
Nguyen Thi Khang
Silver
Tran Cong Anh
Silver
Luu Bich Ngoc
Silver
Nguyen Van Giang
Bronze
Dao Duy Thanh
Bronze
Luong The Phuong
Bronze
Trinh Thi May
Bronze
Than Van Thoai
Bronze
Pham Tuan Anh
Bronze
Nguyen Thi Thanh Huong
Bronze
Vu Thi Ngan
Bronze
Nguyen Thi Thuong
Star
Truong Thi Xuan Thao
Star
Nguyen Thi Dung
Star
Ngo Xuan Nam
Star
Truong Thi Ngoc Lien
Star
Nguyen Thi Thuy Ha
Star
Trinh Thi Thuy
Star
Nguyen Thi Nhung
Star
Le Thi Nhuan
Star
Dang Tung Giang
Star
Nguyen Thi Kim Thoa
Star
Pham Minh Tuan
Star
Le Thi Nhan
Star
Nguyen Ngoc Chung
Star
Tran Hoang Thanh
Star
Nguyen Tuan Ngoc
Star
Trinh Thi Hoa
Star
Phung Thi Chung
Star
Ngo Tran Chinh
Star
Pham Ngoc Luc
Star
Dang Thi Le
Star
Ngo Thi Nga
Star
Nguyen Hong Van
Star
Le Thi Ngoc Loan
Star