Wednesday, May 22, 2013

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐẠT TIÊU CHUẨN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH BRONZE CAMP

STT
TÊN THÀNH VIÊN
THÀNH PH
1
NGUYEN THE VAN
Ha Noi
2
NGUYEN THI  HOA
Ha Noi
3
NGUYEN THI TUYET
Ha Noi
4
VUONG THI NGOC THANH
Ha Noi
5
PHAM  HAI LONG
Ha Noi
6
NGUYEN THI HAI YEN
Ha Noi
7
NGUYEN THE THO
Ha Noi
8
VU PHONG
Ha Noi
9
NGUYEN THI  DUNG
Hai Phong
10
PHAM QUANG  NGHIA
Hai Phong
11
TRINH THI LUA
Ha Noi
12
PHAM TUAN NGA
Ha Noi
13
PHUNG QUANG VINH
Ha Noi
14
LE LAN  HUONG
Ha Noi
15
DINH VAN TRONG
Ha Noi
16
NGUYEN VAN  GIANG
Ha Noi
17
NGO TO  OANH
Ha Noi
18
DUONG HAI  SON
Ha Noi
19
NGUYEN HUU PHUOC
Ha Noi
20
VU THI DIEM
Ha Noi
21
LE  THI LIEN
Ha Noi
22
LAM THI MINH PHUC
Ha Noi
23
NGUYEN QUOC THANG
An Giang
24
TRINH THI  LUNG
Vinh Long
25
DUONG VAN  TANG
Long an
26
BUI THI BACH LOAN
HCM
27
NGUYEN DUC LONG
HCM
28
THAI THUY DIEM  LIEN
Can Tho
29
HUYNH LE TICH
Phu Yen
30
LE THI MINH  TAM
Da nang
31
NGUYEN DUC TUAN
HCM
32
HUYNH MANH HUNG
HCM
33
PHUNG SY TINH
HCM
34
NGUYEN THI LOAN
CAN THO
    35                     PHAM THI MINH NGUYET             HCM