Wednesday, July 7, 2010

LỊCH ĐÀO TẠO SẢN PHẨM / PRODUCT TRAINING SCHEDULE

Công ty TNHH Synergy Việt Nam trân trọng kính mời các Anh/Chị thành viên tới tham dự chương trình đào tạo giới thiệu về bộ sản phẩm V3: Chlorophyll Plus – Mistica – Proargi-9 Plus.

Hà Nội:
- Địa điểm: - Salon 2 – Tầng 3 – Khách sạn Hacinco
- 110 Thái Thịnh – Q.Đống Đa – Hà Nội
- Thời gian: - Ngày 10 tháng 7 năm 2010
- Ca 1: 9h00 – 11h00
- Ca 2: 14h00 – 16h00 (nội dung giống ca 1)
TP. Hồ Chí Minh:
- Địa điểm: - Phòng King – Lầu 3 – Khách sạn Kim Đô
- 133 Nguyễn Huệ – Q.1 – TP. Hồ Chí Minh
- Thời gian: - Ngày 11 tháng 7 năm 2010
- Ca 1: 9h00 – 11h00
- Ca 2: 14h00 – 16h00 (nội dung giống ca 1)
Người thuyết trình:
- Bà Jenny Chen Chia Ling – Quốc tịch Singapore
- Giám Đốc Marketing – Synergy Singapore
- M.S in Food and Nutrition, North Dakota State University, USA
Trân trọng cám ơn!

Lưu ý: Thành viên phải đeo thẻ thành viên Synergy khi tham dự chương trình.

_________________________________________________________________


Please be informed that Synergy Vietnam Company is organizing the product training course for the Team members with schedule as follows:

Hà Nội:
- Location: - Salon 2 – Floor 3 – Hacinco Hotel
- 110 Thái Thịnh – Đống Đa District – Hà Nội
- Time: - 10th July 2010
- Shift 1: 9h00 – 11h00
- Shift 2: 14h00 – 16h00 (same content as shift 1)
Hồ Chí Minh City:
- Location: - King room – Floor 3 – Kim Đô Hotel
- 133 Nguyễn Huệ – District 1 – Hồ Chí Minh city
- Time: - 11th July 2010
- Shift 1: 9h00 – 11h00
- Shift 2: 14h00 – 16h00 (same content as shift 1)
Presentor:
- Mrs. Jenny Chen Chia Ling
- Marketing Director – Synergy Singapore
- M.S in Food and Nutrition, North Dakota State University, USA
Note:All team member must wear Synergy card when attending the training.