Monday, November 5, 2012

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐẠT TIÊU CHUẨN MUA MÁY MAX PULSE

STT
TÊN BẢO TRƠ
TC
$
1
VU LINH SON
6
$100
2
HAN THI TUYET
8
$100
3
TRAN THI THANH DUNG
6
$100
4
TRAN TRI HUNG
6
$100
5
NGUYEN THI HANG
6
$100
6
LE THIEU KHANH
6
$100
7
NGUYEN BUU DANH
6
$100
8
NGUYEN THI THUY DUNG
6
$100
9
TRAN TRUNG DUNG
6
$100
10
NGUYEN THI THU
6
$100
11
NGUYEN TRONG DAI
6
$100
12
MAI THI OANH
6
$100
13
NGUYEN THI LAN
6
$100
14
HA THI CHIEU
6
$100
15
NGUYEN HONG HANH
6
$100
16
NGUYEN CHI DUNG
6
$100
17
NGUYEN DUC LONG
6
$100
18
NGUYEN THI HUONG
6
$100
19
NGUYEN THI ANH
6
$100
20
TRINH THI THEU
6
$100
21
PHAM QUOC LUONG
6
$100
22
VU PHONG
10
$100
23
NGUYEN THI KHANG
6
$100
24
NGUYEN HO DUNG
6
$100
25
NGUYEN THANH NHAN
4
$100
26
PHAM THI LEN
6
$100
27
BUI THI KHAP
6
$100
28
TRAN THI LY
6
$100
29
HOANG TRONG THE
6
$100
30
LE THI DAN
6
$100
31
PHUNG THI THANH HUYEN
6
$100
32
BUI THI LAN
6
$100
33
PHI THI HONG MINH
4
$150
34
CHU CAM THUY
4
$150