Monday, November 12, 2012

KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH BỐC THĂM MAY MẮN THÁNG 10/2012Công ty Synergy Việt Nam chúc mừng Anh/Chị thành viên đã đạt giải thưởng Promotion tháng 10/2012
Thành viên kích hoạt mới 1 TC & 3 TC:

Giải thưởng:

05 Giải ba: Mỗi giải 01 Áo Mưa Synergy

- PHAM THI VAN
- NGUYEN THI BICH DIEP
- DOANH THI HONG
- VANG A KIM
- TRANG A KHU

05 Giải nhì: Mỗi giải 01 túi gồm 05 sản phẩm Chlorophyll 02 oz  

- SONG A KHUA
- PHAM VAN THAO
- TRUONG THI MAI XUAN
- PHAM QUANG LAM
- CHU THI THU PHUONG

05 Giải nhất: Mỗi giải 01 Hộp Canxi 

- NGUYEN VAN CHUNG
- LAM HOAI KHUNG
- NGUYEN THI UYEN
- NGUYEN THI TUYET MINH
- NGUYEN NGOC TIEN

 Bảo trợ thành viên kích hoạt mới 1 TC & 3 TC:

05 Giải ba: Mỗi giải 01 Áo mưa Synergy

- SONG A SENH
- NGUYEN THI PHUOC
- TRAN THI KIM HUONG
- PHAM HUU DUNG
- NGUYEN THE THO

04 Giải nhì: Mỗi giải 01 Hộp Canxi 

- PHAM THI BACH HUONG
- TRAN TRUNG DUNG
- DAO THI CO
- PHAM QUOC TUAN

01 Giải nhất: 01 Hộp NUTRI FIBER

- NGUYEN THE TU 


Năng Động 140 CV & Nâng Cấp 200 CV:

- VU THI THAI HA
- PHAM VAN HUNG
- VU PHONG

Giải thưởng:

Giải nhất: 01 Hộp MAX PRO

Giải nhì: 01 Hộp NUTRI FIBER

Giải ba: 01 Hộp CANXI