Sunday, November 11, 2012

THÔNG BÁO SỐ ĐIỆN THOẠI TẠI VP TP.HCM


Kính gửi: Các anh/chị thành viên

 Công ty Synergy Việt Nam trân trọng thông báo số điện thoại liên lạc tại VP Tp. HCM:

Điện thoại: 08 38 2393 76 hoặc 08 38 2393 77

Fax           : 08 38 2393 78

 Trân trọng!

Synergy Việt Nam.