Wednesday, June 11, 2014

THÔNG BÁO PR SẢN PHẨM SYNERGY TRÊN TẠP CHÍCông ty Synergy Việt Nam xin thông báo sẽ tạm dừng đăng bài PR trên tạp chí Sống khỏe trong tháng 6/2014

Bài PR về sản phẩm của Synergy sẽ tiếp tục được đăng trên tạp chí Người Cao Tuổi tháng 6/2014 và Tạp chí Sức Khỏe Gia Đình 7/2014.

Trân trọng
 SYNERGY VIỆT NAM