Tuesday, June 10, 2014

DANH HIỆU MỚI THÁNG 4 & 5/2014


Công ty Synergy Việt Nam xin chúc mừng các Anh/Chị thành viên đạt danh hiệu mới tháng 4&5/2014, chúc Anh Chị thành công hơn nữa trên con đường hợp tác cùng Synergy Worldwide!


TÊN THÀNH VIÊN DANH HIỆU
Nguyen Thanh Nhan Silver
Le Dinh Luong Silver
Ho Van Hoa Bronze
Tran Thi Bich Thuan Bronze
Hoang Thi Suu Star
Chu Thi Han Star
Chau Minh Star
Nguyen Khac Hung Star
Nguyen Thi Phuong Lan Star
Tran Mai Lan Star
Trang Thi Tan Star
Hoang Thu Van Star
Nguyen Manh Thang Star
Nguyen Vu Ngoc Linh Star
Pham Thi Dung Star