Sunday, June 15, 2014

THÔNG BÁO (V/V: TẠM NGHỈ BUỔI ĐÀO TẠO KIẾN THỨC SP CƠ BẢN NGÀY 19/6)

Kính gửi: Anh Chị thành viên, 

Công ty xin trân trọng thông báo tới anh chị thành viên & khách hàng về việc tạm nghỉ buổi đào tạo 'Kiến thức sản phẩm cơ bản' diễn ra lúc 14.00h thứ 5 ngày 19/6/2014 tại VP Hà Nội


Anh chị vui lòng thông báo hệ thống và tuyến dưới,

Trân trọng
Synergy Việt Nam