Wednesday, June 4, 2014

KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH CHIA SẺ SỬ DỤNG SẢN PHẨM

Công ty Synergy xin chúc mừng các anh/chị đã đạt chương trình thi đua chia sẻ kết quả sử dụng sản phẩm

* Giải nhất: 01 bộ V3

         Mrs. Nguyễn Thị Hải

* Giải nhì: 01 hộp Maximum Protein

          Mrs. Nguyễn Hải Yến
          Mrs. Huỳnh Vũ Như Liên

* Giải ba: 01 chai Chlorophyll Plus

          Mr. Phạm Quang Tú
          Mrs. Bùi Minh Nguyệt
          Mr. Nguyễn Trọng Tuấn
          Mrs. Trần Thị Lan

Công ty Synergy sẽ gọi điện và thông báo đến các anh/chị về cách thức nhận giải thưởng

Trân trọng
Synergy Việt nam