Tuesday, June 3, 2014

CHƯƠNG TRÌNH PACK PROMOTION ĐẶC BIỆT             Ghi chú:
-          Áp dụng cho thành viên Synergy Việt Nam
-          SP mua theo Pack không được trả lại  hoặc đổi sang sản phẩm khác
-          Synergy có quyền thay đổi hoặc tạm ngưng chương trình mà không cần thông báo trước