Wednesday, June 4, 2014

THÔNG BÁO: HOÀN THÀNH HỒ SƠ ĐỐI VỚI NHỮNG THÀNH VIÊN ĐẠT CHƯƠNG TRÌNH IPAD

Kính gửi: Anh/Chị thành viên

Công ty Synergy Việt nam xin trân trọng thông báo tới tất cả anh chị thành viên và các trường hợp liên quan những người đạt chương trình Ipad, yêu cầu phải hoàn thành hồ sơ và nộp về Công ty trước thứ 7, ngày 07/06/2014.

Nếu quá thời hạn trên mà Công ty vẫn chưa nhận được hồ sơ hoàn thiện thì những trường hợp đó sẽ không được trao Ipad.

Anh/chị thành viên lưu ý và chuyển tải thông tin tới toàn hệ thống.

Trân trọng,
Synergy Việt Nam