Tuesday, April 29, 2014

THÔNG BÁO: PR SẢN PHẨM SYNERGY TRÊN TẠP CHÍ BÁO NGƯỜI CAO TUỔI

BÁO NGƯỜI CAO TUỔI

Số đặc san phát hành ngày 10/5/2014
Nội dung: NGUY CƠ BỆNH TẬT DO SỰ LÃO HÓA.
Giá bìa : 8.500đồng/cuốn

Công ty sẽ bán với giá hỗ trợ: 5.000 đồng/cuốn.

BÁO SỐNG KHỎE

Số phát hành ngày 20/5/2014
Nội dung: TẠI SAO PHẢI CẦN THẢI LỌC ĐỘC TỐ RA KHỎI CƠ THỂ
Giá bìa: 19.800đồng/cuốn

Công ty sẽ bán với giá hỗ trợ : 10.000 đồng/cuốn

Anh/chị thành viên có nhu cầu mua báo với giá hỗ trợ như trên, vui lòng đăng ký theo số điện thoại: 04 355 62535 (máy lẻ 501 hoặc 402).

Hạn chót nhận đăng ký: 5/5/2014.

Lưu ý:
-  Anh/chị thành viên vui lòng nhận báo tại VP Hà nội hoặc VP HCM
- Tránh trường hợp hết số báo, anh/chị vui lòng đăng ký số lượng hạn cuối cùng là ngày 5/5/2014 để công ty chốt số lượng với nhà in