Thursday, April 3, 2014

THÔNG BÁO: PR SẢN PHẨM SYNERGY TRÊN TẠP CHÍ

BÁO NGƯỜI CAO TUỔI


 
 Số đặc san phát hành ngày 10/4/2014

Nội dung: ĐỂ BỆNH TIM MẠCH KHÔNG CÒN LÀ NỖI LO

Giá bìa : 8.500đồng/cuốn

 Công ty sẽ bán theo Pack 5 cuốn với giá hỗ trợ: 25.000 đồng/Pack.
 
BÁO SỐNG KHỎE

 Số phát hành ngày 20/4/2014

Nội dung: TẦM QUAN TRỌNG CỦA PROTEIN VÀ CALCIUM VỚI CƠ THỂ

Giá bìa: 19.800đồng/cuốn

 Công ty sẽ bán theo Pack 5 cuốn với giá hỗ trợ : 50.000 đồng/Pack
 
Anh/chị thành viên mua tại phòng chăm sóc khách hàng tầng 2, VP Synergy Việt Nam
 
Lưu ý:

Tránh trường hợp hết số báo, anh/chị vui lòng đăng ký số lượng trước ngày phát hành 5 ngày để Công ty kịp báo cho phía nhà in.

Trân trọng

 Synergy Việt Nam