Wednesday, April 2, 2014

DA NANG FURAMA TRIP (3 ngày 2 đêm)– ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CHO THÀNH VIÊN MỚI

                                                     
*Thời gian: tháng 2 – tháng 9/2014

Thành viên được MIỄN PHÍ tham dự chương trình khi đạt điều kiện sau:
 

-          Đạt 2 lần SILVER trong thời gian thi đua

 
           -          Mỗi tháng năng động tối thiểu 100 CV & tuyển dụng 6 TC mới (áp dụng nâng cấp)


 

 

Synergy đang chào đón tất cả các bạn thành viên để cùng khám phá những điều tuyệt vời tại một Resort sang trọng bậc nhất Việt Nam!!!