Thursday, April 10, 2014

DANH HIỆU MỚI THÁNG 3/2014

Công ty Synergy Việt Nam xin chúc mừng các Anh/Chị thành viên đạt danh hiệu mới tháng 3/2014, chúc Anh Chị thành công hơn nữa trên con đường hợp tác cùng Synergy Worldwide


 


STT TÊN THÀNH VIÊN DANH HIỆU

1 TRAN NGOC VIET Team Leader

2 TRAN DUY THANH Gold

3 NGUYEN XUAN HUY Silver

4 NGUYEN CONG QUY Bronze

5 NGUYEN HONG HANH Bronze

6 LE THI KIM CHI Bronze

7 NGUYEN VAN NAM Bronze

8 DOAN BACH TUYET Bronze

9 PHAN NHU SON Bronze

10 HA VAN NAM Bronze

11 BUI THU TRANG Bronze

12 DO THI THUY DUONG Star

13 LUONG THAI BANG Star

14 TRAN MY LINH Star

15 PHAM THI HAI YEN Star

16 NGUYEN THI THU Star

17 HO MINH LUAN Star

18 LO THANH HUNG Star

19 TRAN THI DIEM Star

20 TRAN THI MUA Star

21 DANG PHI LONG Star

22 NONG TO UYEN Star

23 NGUYEN THI MINH CHAU Star

24 HO VAN HOA Star

25 TRAN NGOC HUYEN Star

26 PHAN THANH KIEU Star

27 PHAM THE LUONG Star

28 KIEU THI THANH LONG Star

29 NGUYEN TUYET DUNG Star

30 NGUYEN NGOC TU Star

31 TRAN TUAN ANH Star

32 TRAN THI THANH XUAN Star

33 BUI THI MUI Star

34 NGUYEN DUY PHONG Star

35 NGUYEN CONG THANH Star

36 NGUYEN THI TRA MY Star

37 VU THI THU HUONG Star

38 BUI VAN LIEM Star

39 BUI DINH NGHINH Star

40 LE NGUYEN PHUONG  MAI Star

41 NGUYEN THI HIEU Star

42 LO MINH THUONG Star

43 NGUYEN TRUNG HUNG Star

44 NGUYEN QUOC TAN Star

45 NGUYEN BA BACH Star

46 DOAN XUAN THANG Star

47 NGUYEN THI MINH THU Star

48 TRAN THI HO Star

49 VU THUY LAN Star

50 PHUNG VAN TUNG Star

51 HOANG MANH HUNG Star