Thursday, April 17, 2014

Happy Birthday NSP


Ngày hôm nay (17/4/2014) đánh dấu sinh nhật lần thứ 42 của Tập đoàn Nature's Sunshine Products, Inc - Công ty  bảo trợ của tập đoàn Synergy WorldWide. Ngành công nghiệp khổng lồ này đang minh chứng cho sự phát triển bền vững mạnh mẽ & toàn vẹn trong hơn 4 thập kỷ nay, sự kết hợp đối tác chặt chẽ với NSP’s đang mang lại giá trị vô cùng sâu sắc. Chúng tôi đang đón chờ sự bùng nổ phát triển cho 4 thập kỷ tiếp theo trong tương lai.
Nature's Sunshine thực tế của 42 năm trước đây như gia đình Hughes ngồi quây quần với nhau ở bàn ăn và bắt đầu những công việc ‘đóng những gói bột ớt vv’. Tầm nhìn của họ cách mạng hóa nền công nghiệp bổ sung tự nhiên.
Với những cống hiến, sự quyết định & những hi sinh cá nhân trở thành nền móng vững chắc đang tiếp tục thực hiện những cam kết của Synergy/NSP's để mang lại những sản phẩm có chất lượng hoàn hảo, dịch vụ & tính toàn vẹn
Chúc mừng sinh nhật lần thứ 42 của NSP’s, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến toàn bộ thành viên đại Gia đình Synergy với những nỗ lực, đóng góp để thực hiện những giá trị truyền thống mà Hughes đã nhấn mạnh thông qua lịch sử của công ty.