Thursday, August 8, 2013

THÔNG BÁO (V/v: BỔ SUNG ĐIỀU KIỆN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH BRONZE CAMP LẦN 2/2013)



Tháng 8/2013 nếu thành viên đạt được danh hiệu SILVER mới sẽ đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình.

Chú ý:
o   Thành viên cần năng động tối thiểu 100 CV trong tháng 8/2013
o   Không áp dụng cho thành viên đã tham gia chương trình Bronze camp lần 1 năm 2013
o   Thành viên được tiêu chuẩn đi du lịch nhưng không tham gia, sẽ bị coi như đã từ chối quyền được hưởng trên. Thành viên đó không được phép nhận lại bằng tiền mặt và cũng không được chuyển nhượng cho người khác.
Quyền giải thích thuộc về Synergy Việt Nam.
o   Thông tin chi tiết về chuyến đi, địa điểm tổ chức sẽ gửi tới anh/chị thành viên sớm nhất và được thông báo trên trang Blog của Synergy Việt Nam