Wednesday, August 28, 2013

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐẠT DANH HIỆU MỚI THÁNG 6 & 7/2013

2013, June
TÊN THÀNH VIÊN DANH HIỆU
LE THUY DUNG Star
CHU DUC HUY Star
NGUYEN HUNG TUAN Star
TRAN THI HOI Star
NGUYEN VAN DIEP Star
PHAM THI KHUYEN Star
TRUONG VAN CHAY Star
PHAM VAN PHON Star
NGUYEN VAN LAI Bronze
PHAM HUU DUNG Bronze

2013, July
TÊN THÀNH VIÊN DANH HIỆU
 BUI THI BACH LOAN Team Director
 NGUYEN NGOC THANH TAM Team Leader
HUYNH THI PHUNG NGHI Team Leader
 HUYNH THI HAI Team Leader
 NGUYEN HONG NHUNG Team Leader
 NGO THI NGA Team Leader
DUONG HAI SON Gold
DAO THI CO Silver
NGO THI MINH YEN Silver
 NGO TUNG LAM Silver
 NGUYEN THI KIM THOA Silver
 DANG THI BACH YEN Silver
 NGUYEN PHUONG THAO Silver
NGUYEN VAN CHINH Silver
 NGUYEN THI NGOC HIEN Bronze
 LÊ THỊ THANH TUYẾT Bronze
 HỒ QUỐC VIỆT Bronze
 PHAM THI HOA Bronze
 NGO TUNG SON Bronze
 NGO XUAN THU Bronze
NGUYEN THUY LINH Bronze
 HUYNH THANH THANH Bronze
 HUYNH ANH TU Bronze
 TRAN DUY THANH Bronze
 LE ANH DUNG Bronze
 NGUYEN VAN DIEP Bronze
 NGUYEN THI THU HUONG Bronze
VU THI HOAI THU Star
 TRAN DINH THANG Star
NGUYEN CONG SON Star
 DO VAN KHOA Star
 LE VAN TOT Star
 LAM NGUYEN TOAN HUNG Star
 NGUYEN VAN TOAN Star
NGUYEN MINH TAM Star
DO MINH NGUYET Star
VU THI XUAN QUY Star
TRAN THI TINH Star
NGUYEN THU HA Star
NGUYEN THI TAM Star
NGUYEN THI THU DONG Star
TRAN BA VAN Star
DO THI THUY LAN Star
MAI DINH CHIEN Star
NGUYEN TRONG TUAN Star
BUI THI MAI PHUONG Star
DANG THI BICH HA Star
PHAM THI MAI Star
TRAN HONG VAN ANH Star
NGUYEN HUU TRI Star
CAO THI TU Star
BUI THI HOA Star
HO THI KIM THAO Star
DUONG DUC HUNG Star
NGUYEN HUU TUAN Star
TRUONG THI BE Star
NGUYEN THI NGOC THAO Star
NGUYEN THI NGUYEN Star
MAC THI HIEN Star
NGUYEN THI HONG DIEP Star
VO THI NGA Star
DAO THI TAI Star
NGUYEN HAO VINH Star
HA THI THUY NGA Star
NGO THI TU Star
NGUYEN THI CHIEN Star
TRAN MINH THU Star
NGUYEN THI NUONG Star
DANG THI NGA Star
NGUYEN THI THE Star
NGUYEN THANH LUAN Star
MAI THUY HANG Star
HA THU THUY Star
HA THI HUONG Star