Monday, August 5, 2013

THÔNG BÁO (V/v: LỊCH ĐÀO TẠO SẢN PHẨM TẠI CNVP.HCM THÁNG 8/2013)

Kính gửi: Anh/Chị thành viên

Công ty trân trọng thông báo tới anh chị chương trình ĐÀO TẠO SẢN PHẨM tại TP. HCM như sau:

Chủ đề: ĐÀO TẠO SẢN PHẨM 'MAXIMUM PROTEIN & CALCIUM MAG'

Đào tạo: Thạc sĩ dinh dưỡng - JENNY CHEN đến từ Singapore

Thời gian: 1.30h - 3.30h. Ngày: 24/08/2013

Địa điểm:  CNVP SYNERGY HCM, Lầu 3, Số 144 Nguyễn Đình Chiểu,  Q3, TP. HCM


Các anh chị thành viên vui lòng truyền thông tin này xuống tuyến dưới và khách hàng của mình để tham dự buổi đào tạo một cách đầy đủ nhất.

Trân trọng,
Synergy Việt Nam