Thursday, August 8, 2013

CHƯƠNG TRÌNH PROMOTION ĐẶC BIỆT KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP SYNERGY THAILAND

* Từ tháng 5-Tháng7: Thành viên đạt Team manager mới trở lên và duy trì Team Leader + bảo trợ trực tiếp 2 thành viên mới trước 25/8/2013--> Được mời tham dự sự kiện 10 năm thành lập Synergy Thailand trong 2 ngày 1 đêm tại Bangkok

* Với thành viên chưa đạt bất cứ danh hiệu gì hoặc đã đạt Team leader, cần duy trì hoặc đạt lại danh hiệu T.leader + bảo trợ trực tiếp 2 thành viên mới trước 25/8/2013--> Được miễn phí vé máy bay + xe đưa đón tại sân bay

Lưu ý:

- Tất cả các thành viên đạt tiêu chuẩn sẽ được mời tham dự sự kiện kỷ niệm "10 năm thành lập Synergy Thailand" tại Shangri-La hotel, Bangkok, Thailand.

- Nhận pin tuyên dương từ CEO tập đoàn Synergy Worldwide- Ngài Dan Norman.