Friday, August 30, 2013

ĐIỀU CHỈNH GIAO DỊCH MUA - BÁN HÀNGV/v: ĐIỀU CHỈNH GIAO DỊCH MUA - BÁN HÀNG
Kính gửi: Các Anh/Chị thành viên

Công ty Synergy Việt Nam sẽ điều chỉnh giao dịch mua – bán hàng bắt đầu từ ngày thứ ba (3/9/2013) như sau:

·        Công ty sẽ tạm ngừng thực hiện giao dịch mua hàng đơn lẻ của thành viên tại văn phòng.
·        Công ty chỉ áp dụng việc bán hàng thông qua các Stockist (kho hàng) chính thức đã đăng ký với Synergy.

Các Anh/Chị vui lòng cập nhật và thông báo cho hệ thống để thực hiện các giao dịch được thuận lợi.

Mọi ý kiến xin vui lòng liên hệ trực tiếp với bộ phận “Dịch vụ khách hàng” của công ty Synergy Việt Nam qua số điện thoại: 04. 35562535 – 04.35562800 (số máy lẻ: 201)

Trân trọng,
Synergy Việt Nam