Tuesday, January 8, 2013

THÔNG BÁO (V/v: THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC SYNERGY DAY NGÀY 19/1/2013 TẠI CNVP SYNERGY HCM)Kính gửi: Các anh/chị thành viên

Công ty Synergy Việt Nam trân trọng thông báo:

o   Địa điểm tổ chức Synergy day của CN VP Synergy Tp.HCM

 Lầu 9 – Khách sạn SEN VIỆT – Số 33 Cao Thắng – Q3- TP. HCM

  Thời gian: 9:00 -12:00

o   Địa điểm tổ chức Đào Tạo Sản Phẩm

Phòng hội thảo lầu 3 – Số 144 Nguyễn Đình Chiểu – Q3 – TP. HCM

Thời gian: 1:30 -3:30

Trân trọng!

Synergy Việt Nam