Tuesday, January 8, 2013

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐẠT DANH HIỆU MỚI THÁNG 12/2012Công ty Synergy Việt Nam chúc mừng Anh/Chị thành viên đã đạt danh hiệu mới tháng 12/2012

STT
TÊN THÀNH VIÊN
DANH HIỆU MỚI
BẢO TRỢ
1
Nguyen The Tho
Team Leader
Phong vu
2
Nguyen Hong Son
Team Leader
Phung Thi Thanh Huyen
3
Le Thi Lien
Silver
Nguyen Thi Quynh Mai
4
Ho Van Hoa
Silver
Le Simon Quoc Hung
5
Le Thanh Dat
Bronze
Le Thi Kim Chi
6
Le Thi Dien
Bronze
Le Thi Lien
7
Pham Viet Son
Bronze
Nguyen Hong Son
8
Nguyen Van Lai
Bronze
Bui Thi Tuyet
9
Pham Ngoc Bao
Bronze
Dinh Van Trong
10
Nguyen Hoang Huy
Bronze
Le Simon Quoc Hung
11
Mai Anh Tam
Star
Pham Ngoc Bao
12
Le Lan Huong
Star
Phong Vu
13
Nguyen Dang Khoa
Star
Nguyen Quoc Thang
14
Nguyen Quoc Tuan
Star
Nguyen Van Thao
15
Le Anh Cuong
Star
Hoang Thi Cuc
16
Nguyen Thanh Chung
Star
Truong Tuan Dung
17
Nguyen Van Thai
Star
Nguyen Quoc Thang
18
Trinh Thi Lung
Star
Huynh Thi Hai
19
Nguyen Thanh Binh
Star
Nguyen Hong Son
20
Nguyen Hong Nhung
Star
Nguyen Hong Son
21
Le Anh Dung
Star
Duong Hai Son
22
Vi Van Diem
Star
Nguyen Van Diep
23
Le Van Minh
Star
Nguyen Hong Son
24
Trinh Truong Ve
Star
Le Van Minh
25
Dao Thi Co
Star
Nguyen Hong Son
26
Le Chi Thanh
Star
Doan Thi Lien Huong
27
Luu Bich Ngoc
Star
Han Thi Tuyet
28
Nguyen Thi Dao
Star
Nguyen Thanh Binh
29
Nguyen Van Giang
Star
Le Lan Huong
30
Nguyen Thi Van Thanh
Star
Le Thi Lien
31
Tran Van Phuc
Star
Nguyen Duc Long
32
Doan Thi Phuong Trang
Star
Nguyen Hoang Huy
33
Tran Thi Lan
Star
Pham Thi Khuyen
34
Nguyen Thi Yen Phuong
Star
Le Simon Quoc Hung
35
Le Thi Van Anh
Star
Nguyen Van Lai
36
Nguyen Hong Viet
Star
Nguyen Hong Son
37
Nguyen Thi Truc Linh
Star
Hoang Thi Cuc
38
Ngo Duc Vuong
Star
Trinh Truong Ve
39
Hoang Thi
Star
Nguyen Thi Khang