Wednesday, January 2, 2013

THÔNG BÁO:(KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƠN HÀNG BACK DATE)

Kính gửi: Các anh/chị thành viên

Công ty Synergy Việt Nam xin thông báo bắt đầu từ tháng 1/2013, công ty sẽ chốt doanh số vào 19h ngày làm việc cuối cùng hàng tháng và sẽ không chấp nhận các đơn hàng back date

Đối với các trường hợp Stockist, các anh/chị vui lòng gửi báo cáo về phòng chăm sóc khách hàng trước 12h ngày làm việc cuối cùng hàng tháng.

Mong sự hợp tác của các anh/chị.

Trân trọng.
Synergy Việt Nam.