Wednesday, September 3, 2014

THÔNG BÁO

Công ty Synergy Việt Nam trân trọng thông báo tới anh chị thành viên về TPCN Pro Argi 9 Plus, Mistica & Maximum Protein như sau:

- Dừng chương trình khuyến mãi mua theo Pack (2/3) sản phẩm TPCN Mistica & Pro Argi 9 Plus áp dụng bắt đầu từ ngày 1/9/2014

- Hiện nay kho hàng đã hết TPCN Mistica, công ty tạm thời không nhận đơn hàng cho sản phẩm này và chờ đến khi có thông báo hàng đã về đến kho.

- TPCN Pro Argi 9 Plus hiện đã về đến cảng Hải Phòng và đang chờ làm thủ tục hải quan nhập hàng, vì vậy công ty vẫn nhận đơn hàng TPCN Pro Argi 9 Plus như bình thường và sẽ giao hàng cho thành viên /khách hàng vào cuối tháng 9/2014

- Từ ngày 1/9/2014 TPCN Maximum Protein sẽ điều chỉnh điểm (CV), giá bán lẻ & thành viên giữ nguyên không thay đổi như đã thông báo.

                   Điểm (CV) cũ = 25 CV
                                    Điểm (CV) điều chỉnh mới = 35 CV

Trân trọng,
Synergy Việt Nam