Wednesday, September 10, 2014

DANH HIỆU MỚI THÁNG 8/2014

 
Công ty Synergy Việt Nam chúc mừng các Anh/Chị thành viên đạt danh hiệu mới tháng 8/2014, chúc anh chị thành công hơn nữa trên con đường hợp tác cùng Synergy Worldwide!


Team Director
Phung Thi Thanh Huyen
Nguyen Ngoc Thanh Tam
Team Manager
Ngo Thi Nga
To Hong Cam
Phan Kim Lai
Team Leader
Duong Duc Hung
Phung Ngoc Doan Trang
Nguyen Thi Thanh Hieu
Ngo Thi Minh Yen
Phan Quang Thanh
Duong Tan Tai
Huynh Hoa Binh
Silver
Nguyen Tien Dung
 Tran Minh Vu
Nguyen Hoai Nam
Thach Minh Hung
Nguyen Ngoc Thanh
Ngo Tung Lam
Ngo Tung Son
Ngo Xuan Thu
Bui Thi Tuyet
Tran Thi Mua
Dang Phi Long
Phan Xuan Tuu
Nguyen Khac Vinh
Nguyen Duc Long
Nguyen Thi Bich Thuy
Dang Ngoc Tan
Nguyen Tan Phuoc
Bronze
Nguyen Thi Thu
To Thanh Minh
Le Thi Thuy Trang
Van Do Truong Van Do
Phung Thi Thu Huong
Truong Thi Be
Duong Thi Cam Nhung
Nguyen Thi Thanh Xuan
Nguyen Van Binh
Nguyen Thi Thanh
Nguyen Thi Thuan Thi
Huynh Mai Thao
Nguyen Thi Thanh Thao 
Nguyen Huy Chien
Kieu Thi Thanh Long
Chu Thi Han
Nguyen Thi Ngoc Lan
Pham Thi Hoa
Truong Thi Nghia
Tran Nguyen Han
Truong Thi Thu Thao
Nguyen Huu Tri
Cao Thi Tu
Nguyen Thi My
Pham Thi Phuong
Tran Thi Phong Lan
Nguyen Thi Nguyet Thu
Hua Bao Quoc 
Tran Van Van
Le Viet Thanh
 Phan NgocThanh Thao
Star
Le Manh Ha
 Truong Thi Hoai Anh
 Pham Thi Quynh Trang
Nguyen Xuan Hoa
Huynh Cong Anh
Le Kim Chieu
Hua Quoc Dung
Nguyen Thi Bich Diem
Pham Huu Nghia
Vu Thi Minh Hue
Le Thi Loan
Lai Tan Duy Luan
Chu Thi Hanh
Nguyen Phu Cuong
Thach Ngoc Giau
Nguyen Thi Huong
Do Kim Hoang
Bui Thi Hai
Nguyen Thi Huong
Loi My Ngoc
Phan Thi Hao
Le Thanh Hien
Nguyen Thi Kim Dung
Nguyen Minh
Le Thi Ngoc Lien
Chau Thi Thanh Tuyen
Le Duc Phuc
Phan Tin 
Chi Dinh Chi Thanh
Nguyen Thi Kieu Oanh
Bui Thi Kieu Trang
Nguyen Huu Tuan
Mai Hong Linh
Bui Thi Kim Thoa
Ta Thi Lan Huong
Mai Hong Lien
Nguyen Thi Phuong Cuc
 Nguyen Van Son
 Nguyen Thi Loan
Thu Hang Bui Thu Hang
Le Luu Loan
Dao Thi Nga
Mai Thi Tuyet
Tran Thi Hien
Le Tri Duong
Pham Thi Truc Xuyen
Dang Van Hac
Pham Thi Thu Hanh
Nguyen Thi Hai  
Lam Nguyen Toan Hung
Duong Thi Hong Thuoc
Dinh Thi Vi
Bui Thai Son
Nguyen Van Trang
Phan Ngoc Giau
Nguyen Thi Phuong Loc
Nguyen Van Nhon
Nguyen Thi Dieu
Dang Van Em
Nguyen Huu Thi
Nguyen Thi Hong Nhung
Ngo Thi Minh Tuyet
Le Thi Ut
Tran Thi Thanh Thuy
Bui Thi Phuong Thao
Nguyen Huu Thanh
Tran Van Sang
Le Thi Truong An
Huynh Thi Nhu Ngoc
Nguyen Thi Ham
Nguyen Thi Hong Phin
Tran Van Do
Trinh Thi Mui
Pham Xuan Anh
Lai Thi Hong
Dang Thi Thanh Ha
Nguyen Van Ngon
Huynh Thi Hue
Trinh Kim Son
Doan Ngoc Minh
Le Ngoc Tuoi
Tran Thi Hong Xuan
Pham Thanh Gap
Vu Nhat Thong
Nguyen Thi Hai Ha
Nguyen Thi Cam Tuyen
Vu Thi Le
Le Phuoc Tri
Nguyen Huu Thuong