Monday, September 22, 2014

THÔNG BÁO: TPCN PRO ARGI 9 PLUS ĐÃ CÓ Ở KHO HÀNG

Kính gửi: Anh Chị thành viên

              Công ty Synergy Việt Nam trân trọng thông báo tới anh chị thành viên và khách hàng là hiện nay TPCN Pro Argi 9 Plus đã có ở kho hàng của Công ty

              Các anh chị vui lòng thông báo xuống tuyến dưới của hệ thống để có thể đặt hàng với sản phẩm TPCN Pro Argi 9 Plus như bình thường.

Trân trọng,
Synergy Việt Nam