Wednesday, January 1, 2014

THÔNG BÁO (V/v: NGỪNG THI ĐUA CHƯƠNG TRÌNH TOP TUYỂN DỤNG)

Kính gửi: Anh/Chị thành viên

Công ty Synergy Việt Nam trân trọng thông báo về việc ngừng thi đua chương trình Top tuyển dụng và thời gian áp dụng tính từ ngày 1/1/2014.

Anh chị thành viên vui lòng truyền thông tin này xuống tuyến dưới và toàn hệ thống.

Trân trọng,
Synergy Việt Nam