Friday, January 10, 2014

THÔNG BÁO (V/v: BỔ SUNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH GALA DINNER ĐẶC BIỆT)

Kính gửi: Anh Chị thành viên

Công ty Synergy Việt Nam trân trọng thông báo điều kiện bổ sung tham gia chương trình Gala Dinner đặc biệt như sau:

Các trường hợp kích hoạt mới trong tháng 11 & 12 năm 2013 chưa nộp hồ sơ về Công ty sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình nếu không nộp hồ sơ về phòng dịch vụ khách hàng Synergy Việt Nam trước ngày 20/1/2014.

Trân trọng,
Synergy Việt Nam