Friday, January 10, 2014

DANH HIỆU MỚI THÁNG 12/2013

Công ty Synergy Việt Nam chúc mừng các Anh/Chị đạt được danh hiệu mới trong tháng 12/2013!


Họ Tên  Danh hiệu
Nong Thi Kim Silver
Nguyen Thi Thu Trang Silver
Pham Huu Dung Silver
Dang Thanh Hai Bronze
Nguyen Hung Tuan Bronze
Nguyen Thi Dich Star
Nguyen Van Nam Star
Dao Bao Ngoc Star
Hoang Thi Kim Anh Star
Nguyen Quoc Bao Star
Nguyen Thi Nhi Star
Phan Thanh Phuoc Star
Pham Thi Giang Star
Nguyen Thi Nhung Star
Nguyen Thi Tinh Star
Nguyen Thi Hong Phan Star
Trinh Van Tue Star
Nguyen Van Dat Star
Nguyen Cong Quan Star
Bui Thi Cuc Star
Ha My Linh Star
Trinh Khoi Star
Cao Thi To Star