Monday, January 6, 2014

THÔNG BÁO (V/v: HẾT HÀNG MISTICA)

Kính gửi: Anh Chị thành viên

Công ty Synergy Việt Nam trân trọng thông báo tới anh chị về việc SP Mistica hiện tại đã hết hàng.

Thời gian dự kiến SP Mistica về tới kho là cuối tháng 1/2014

Các anh chị thành viên vui lòng sắp xếp kế hoạch và thông báo tới toàn hệ thống.

Trân trọng,
Synergy Việt Nam