Tuesday, July 23, 2013

Thông báo:(V/v : Bán sản phẩm mới)Kính gửi các anh/chị thành viên

Công ty Synergy Việt Nam xin trân trọng thông báo, 2 sản phẩm mới Maximum protein và Calcium Mag đã có tại kho và được bán với mức giá cho thành viên là:

- Maximum Protein : 1,380,000 VND - 25 CV. Giá bán lẻ : 1,790,000 vnd
- Calcium Mag : 480,000 VND - 12 CV. Giá bán lẻ : 620,000 vnd

Các anh/chị thủ lĩnh vui lòng truyền tải thông tin xuống tuyến dưới thông tin trên. Xin cảm ơn các anh/chị
Trân trọng thông báo

Synergy Việt Nam.