Friday, July 19, 2013

DANH SÁCH ANH/CHỊ THÀNH VIÊN ĐẠT TIÊU CHUẨN THAM DỰ HỘI NGHỊ TOÀN CẦU TẠI HÀN QUỐC 2013

1- VŨ PHONG - KHÁCH MỜI : TRẦN KIM HOA
2- HUỲNH MẠNH HƯNG
3- HUỲNH LÊ TÍCH - KHÁCH MỜI : TRẦN THỊ TRANG UYÊN
4- PHẠM THỊ MINH NGUYỆT
5- PHẠM TUẤN NGA - KHÁCH MỜI : NGUYỄN THỊ DUNG