Friday, July 19, 2013

THÔNG BÁO: (V/V: PHÍ THAM DỰ HỘI NGHỊ TẠI HÀN QUỐC 2013)


Theo thông báo chính thức trong cuộc họp thủ lĩnh, Ban Giám Đốc đã thông báo tới các anh chị về phí tham dự hội nghị toàn cầu với mức phí như sau:

• 55 USD / một thành viên

Tất cả các anh chị thủ lĩnh & thành viên khách mời tham gia sự kiện này sẽ nộp vào hạn cuối cùng ‘Thứ 4, ngày 24 tháng 7 năm 2013’. Ngày 25/7 là hạn chót cho văn phòng Synergy Việt Nam nộp phí cho văn phòng Synergy Hàn Quốc.

Rất mong anh chị thủ lĩnh lưu ý & thông báo cho khách mời tham dự của mình để nộp phí đúng thời hạn, quá thời hạn trên phí tham dự sẽ nâng lên mức giá cao hơn.

Lưu ý:
- Công ty sẽ chỉ nhận phí tham dự bằng đô la mỹ($ USD)
- Anh/Chị nộp tại tầng 5, Trụ sở VP synergy Việt Nam – Số 27 – Tổ 41 – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội
- Tất cả các anh/chị trong danh sách đạt tiêu chuẩn sẽ không cần nộp phí tham dự hội nghị
- Với những trường hợp không đạt Visa Hàn quốc, công ty sẽ gửi lại các anh/chị phí tham dự hội nghị đã nộp

Mọi thắc mắc về thông tin chương trình Hội nghị, anh/chị vui lòng liên hệ số điện thoại 043 5562535/ 5562800, máy nhánh 501

Trân trọng thông báo,

Synergy Việt Nam