Tuesday, September 11, 2012

KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH BỐC THĂM MAY MẮN THÁNG 08/2012

Công ty chúc mừng Anh/Chị đã đạt giải thưởng chương trình bốc thăm may mắn tháng 08/2012:

NĂNG ĐỘNG 140 CV (01/08/2012 - 20/08/2012)

Giải nhất:

Đào Xuân Diệu Minh

Gải nhì: 

Vũ Thị Hồng Mai

Giải ba:  

Trần Thị Thu Hà

CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ (01/08/2012 - 31/08/2012)

Giải nhất:

TV: Lê Duy Hải  & BT: Chu Thị Thanh Hà

Giải nhì:

TV: Đỗ Thị Thu & BT: Nguyễn Quốc Tuấn

Giải ba:

TV: Đoàn Quốc Anh & BT: Đỗ Thị Kim Dung