Thursday, September 6, 2012

DANH SÁCH ĐỦ TIÊU CHUẨN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH BỐC THĂM MAY MẮN THÁNG 08/2012SỐ BỐC THĂM
TÊN THÀNH VIÊN
TÊN NGƯỜI BẢO TRỢ
TC
1
TRAN QUANG MINH
CAO THI XUAN
3
2
TRANG THI SUA
GIANG Y DA
3
3
GIANG  A DO
GIANG Y DA
3
4
TRAN VIET ANH
MAI THI  HUONG
3
5
DO NGOC QUANG
NGUYEN THI HONG  MINH
3
6
TRAN THI TUYET

HAN THI  TUYET
3

7
VU THI MAY
DUONG THANH HIEN
3
8
BUI THI LAN
VU THI MAY

3
9
NGUYEN TRUNG  KIEN
DANG THI THU  NGA
3
10
NGUYEN THI KIEU TRANG
PHAM VAN  HAI
3
11
BUI DUC  HOAN
NGUYEN TRUNG  KIEN
3
12
TRẦN THỊ HOA
NGUYEN THANH  THUY
3
13
NGUYEN THI  HANG
PHAN THI THU  TRANG
3
14
PHAM HONG PHONG
PHUNG QUANG VINH
3
15
NGUYEN DANH  MINH
PHAN ICH KHUONG  DUY
3
16
BUI THI THU  THUY
NGUYEN THANH  THUY
3
17
DUONG THU  HUONG
NGUYEN HUONG  GIANG
3
18
NGUYEN VAN SAU
NGUYEN TRUNG  KIEN
3
19
DO VAN  THAO
QUANG VAN  KHANH
3
20
CHU THI THANH  HA
DO VAN  THAO
3
21
LAM, PHAM THANH
DO VAN  THAO
3
22
LE DANG  DINH
LE THI  MAI
3
23
DOAN QUOC ANH
DO THI KIM  DUNG
3
24
DO THI  THU
NGUYEN QUOC  TUAN
3
25
TRAN THI VIEN
DO THI  THU
3
26
NGUYEN THI PHUONG  LIEN
VU QUYNH  ANH
3
27
DANG VAN NHAN
NGUYEN VAN  HANH
3
28
VUONG THI  HONG
CHU THI THANH  HA
3
29
CHU THI  HIEN
CHU THI THANH  HA
3
30
DO MINH  TAN
CHU THI THANH  HA
3
31
LE DUY  HAI
CHU THI THANH  HA
3
32
VO VAN  NUNG
TRAN VAN  NHOM
3
33
PHAM THI HUONG LY
DANG THI NGUYET
3
34
VU THI HANH
DO VAN THAO
3
35
NGUYEN THI HANG
DO VAN THAO
3