Tuesday, September 25, 2012

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỦ TIÊU CHUẨN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG THÁNG 09/2012

SỐ BỐC THĂM
TÊN THÀNH VIÊN
CV

01
VU PHONG
170

02
THAI THUY DIEM LIEN
150

03
NGUYEN THE THO
150

04
 NGUYEN QUOC THANG
150

05
NGUYEN CONG DAT
150

06
PHAN TRUNG TIN
145

07
PHAN ICH KHUONG DUY
140

08
LE THI OANH
140

09
NGUYEN THI HOANG OANH
140

10
VU THI HONG MAI
150

11
NGUYEN THI KIM NHUNG
150

12
NGUYEN THI HAI YEN
150

13
TRAN THI LY
150

14
PHAM VAN HAI
150

15
NGUYEN THI THANH
140

16
TRAN THI NHUNG
140

17
VU THI THAI HA
320

18
NGUYEN THANH NHAN
175

19
TRANG A CHIA
150

20
DOAN THI HUONG LIEN
150

21
NGUYEN THI HUYEN TRANG
150

22
TRAN VAN HAO
150

23
LAM THI MINH PHUC
150

24
 PHAN THI KIM LUONG
150

25
NGUYEN THI HONG MINH
150

26
HOANG NGOC
415

27
PHAM THANH HA
150

28
PHAM THUY VINH
150

29
NGUYEN THI HOA
150

30
NGUYEN HO DUNG
150

31
CHU CAM THUY
150

32
BUI THI TUYET
150

33
DO CHI KHOAI
140

34
DO VAN KHOA
150

35
TONG THI THUY BINH
150

36
DOAN THI HIEN
150

37
TRAN THI THU HA
150

38
PHAM HOANG DUNG
140

39
LE THI THANH HUONG
140

40
NGUYEN PHUOC HUY
140

41
NGUYEN XUAN TY
170

42
NGUYEN VAN LAI
150

43
PHAM HUU DUNG
150

44
HUYNH THI HOA
150

45
VU BA KHANH TRINH
150

46
NGUYEN THI LET
150

47
NGUYEN THI THU HANG
150

48
DONG VAN THACH
150

49
DANG THI NGUYET
150

50
PHUNG QUANG VINH
205

51
HAN THI TUYET
150

52
HA THI BICH NGOC
155

53
NGO TO OANH
150

54
NGUYEN THUY ANH
160

55
NGUYEN THI NGOC LAN
150

56
LUONG THI THANH THUY
150

57
TRAN THI CHIEN
150

58
NGUYEN THI NHAT
140

59
DUONG LONG HO
140

60
NGUYEN THI VIET
150

61
NGUYEN BA THANH
150

62
LE THI HUONG
275

63
NGUYEN HUNG DUNG
150

64
NGUYEN THI TINH
140

65
HA BA QUYNH
165

66
MAI VAN CUONG
155

67
DO THI THU
150

68
LUU THE CUONG
140

69
LUU THUY MUI
155

70
MUA THI DENH
1,200

71
LAU  THI XA
1,200

72
PHÀNG A DỨ
900

73
LUU KIM PHUONG
140

74
SÔNG A CHỐNG
900

75
MAI THI BICH VAN


150
76
NGUYEN VAN HANH
150

77
NGUYEN THI MINH HONG

140