Tuesday, July 17, 2012

KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH MAY MẮN NHÂN ĐÔI THÁNG 06/2012


Công ty Synergy Việt Nam xin chúc mừng các anh chị đã đạt giải thưởng

1.  GIẢI NHẤT 

BT: LAM THI MINH PHUC
TV: NGUYEN THI KIM NGOC

2.  GIẢI NHÌ

 BT: LAM THI MINH PHUC
 TV: LUU THUY PHONG

BT: NGUYEN HOANG THAI
TV: NGUYEN THI NGAN

3.  GIẢI BA

BT: HOANG THI LAN
TV: HOANG MINH TUAN

BT: PHAM VAN HAI
TV: NGUYEN THANH QUY